Privacy policy

Deze privacyverklaring is van toepassing op de Applicatie van tv.danielarends.nl uitgevoerd door Bunker Theaterzaken B.V. gevestigd aan het Zonneplein 30A, 1033EK te Amsterdam, ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 28068735 (Hierna: Bunker Theaterzaken).

In deze verklaring wordt omschreven welke Gegevens van het gebruik en Gebruikers worden opgeslagen, verwerkt en geraadpleegd op basis van het gebruik van de Applicatie van Bunker Theaterzaken.

Bunker Theaterzaken streeft er naar om met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om te gaan met persoonsgegevens. 

Definities

Gebruiker: de Bezoeker van de Applicatie die gebruik maakt van de diensten die Bunker Theaterzaken via de Applicatie levert en een account hiervoor aanmaakt.
Bezoeker: de Bezoeker van de Applicatie.
Gegevens: de persoonsgegevens van een Gebruiker, welke Bunker Theaterzaken verwerkt.
Applicatie: de online diensten van tv.danielarends.nl uitgevoerd door Bunker Theaterzaken.

Verwerking van Gegevens

Om een optimaal gebruik van de Applicatie te bieden verwerkt Bunker Theaterzaken Gegevens van Gebruikers en Bezoekers van de Applicatie. Gegevens van Gebruikers worden gebruikt om de dienst te personaliseren en, indien geaccepteerd, om persoonlijke aanbiedingen te doen. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, activiteiten binnen het platform, eigenschappen van de gebruikte apparaten en browsers, gebruikersvoorkeuren, opgegeven interessegebieden, verwijzingsverkeer, locatiegegevens en andere communicatiegegevens. 

Gegevens omtrent het gedrag op de Applicatie van Gebruikers en Bezoekers worden opgeslagen en verwerkt om inzicht te krijgen in het gedrag op de Applicatie en hierdoor de Applicatie beter af te stemmen op het gedrag van Bezoekers en Gebruikers. In het geval van Gegevens omtrent het gedrag van Bezoekers worden de Gegevens geanonimiseerd. 

De Gegevens worden bewaard zolang een Gebruiker een account heeft bij tv.danielarends.nl. Zodra het account van de Gebruiker wordt opgeheven, worden de Gegevens binnen 60 dagen verwijderd.

Inzage en correctie van Gegevens

Gegevens van Gebruikers kunnen worden ingezien middels het profiel waar Gebruikers toegang tot hebben en kan via deze weg ook gecorrigeerd worden. Vernietiging van Gegevens kan worden aangevraagd door een e-mail te sturen naar: info@bunkertheaterzaken.nl met onderwerp “Verzoek vernietiging Gegevens” waarbij in de e-mail de betreffende Gebruiker dient te worden benoemd en welke overeen moet komen met het e-mailadres van de afzender.

De Gebruiker heeft het recht om eerder gegeven toestemming voor het verwerken van Gegevens, in te trekken. Dit kan tot gevolg hebben dat het account van de Gebruiker wordt opgeheven. Verzoek om het intrekken van toestemming kan gedaan worden door een e-mail te sturen naar info@bunkertheaterzaken.nl.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben Gebruikers ook het recht en de mogelijkheid om klachten over de verwerking van hun Gegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien contact met een Verwerker van Gegevens een onbevredigende uitkomst heeft opgeleverd. De website van de Autoriteit Persoonsgegevens is hiervoor te benaderen via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Gebruik van Cookies

Bunker Theaterzaken maakt gebruik van cookies om het gebruik van de Applicatie te optimaliseren. Deze cookies worden gebruikt om instellingen van de Gebruiker en/of Bezoeker, zoals het volume van een video te onthouden. Daarnaast worden cookies gebruikt om het gedrag op de Applicatie te analyseren en de gebruikservaring hierop aan te passen. 

U kunt uw cookies verwijderen met de daarvoor geschikte functies in uw browser.

Tracking van derden

Bunker Theaterzaken maakt gebruik van Google Analytics om verschillende zaken bij te houden, zoals de duur van een bezoek, de fysieke locatie van een bezoeker en welke pagina(s) er worden bezocht. Alle gegevens die verwerkt worden met Google Analytics zijn anoniem en niet herleidbaar naar een persoon. De bewaartermijn voor deze gegevens is 2 jaar. Voor meer informatie over hoe Google informatie verzamelt en gebruikt leest u de Privacy Policy van Google. 

Bunker Theaterzaken maakt gebruik van de Meta Advertising pixel om nieuwe potentiële klanten te bereiken via advertenties op Facebook en Instagram. Met deze pixel wordt de effectiviteit van advertenties gemeten. Deze pixel kan ook gebruikt worden om gepersonaliseerde advertenties te tonen op Facebook en/of Instagram. De bewaartermijn voor deze gegevens is 2 jaar. Voor meer informatie over hoe Meta informatie verzameld en gebruikt leest u de Privacy Policy van Meta

Websites/ webpagina’s van derden

De Applicatie van Bunker Theaterzaken kan links bevatten naar websites en/of diensten van derden. Ondanks de zorgvuldigheid van de selectie van links naar websites en/of diensten van derden is Bunker Theaterzaken niet verantwoordelijkheid van de inhoud van websites van derden. Aangeraden wordt om de voorwaarden en het privacybeleid van deze websites te lezen alvorens deze te gebruiken. 

Nieuwsbrief

Gebruiker kan bij het aanmaken van een account op de Applicatie kiezen om de nieuwsbrief te ontvangen. Ten behoeve van het versturen van de nieuwsbrief worden gegevens van de Applicatie geëxporteerd uit de Applicatie en geïmporteerd in het systeem dat gebruikt wordt om de nieuwsbrief te versturen. Bunker Theaterzaken bewaart enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor het versturen van de nieuwsbrief, dat wil zeggen: voornaam, achternaam en e-mailadres. Deze gegevens worden bewaard zolang de Gebruiker aangemeld is voor de nieuwsbrief. Afmelden van de nieuwsbrief is te alle tijde mogelijk, waarna de gegevens van de Gebruiker per direct worden verwijderd.

Opslag Gegevens buiten de EU

Gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie.

Beveiliging

Bunker Theaterzaken besteed de grootste mogelijke zorg om de verwerking van de Gegevens zo veilig mogelijk plaats te laten vinden.

Wijzigingen

Bunker Theaterzaken behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Het is derhalve raadzaam regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en klachten

Vragen en opmerkingen omtrent het privacy beleid kunt u richten aan info@bunkertheaterzaken.nl met onderwerp “Privacy beleid Daniel Arends TV” of door een brief te sturen naar adresgegevens onder vermelding van “Privacy beleid Daniel Arends TV”.